Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
The Archaeological Society Foundation
Χορηγοί
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διακηρύξεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  Τόμος 134, 1995

  • Νικόλαος Β. Δρανδάκης, Σπαράγματα τοιχογραφιών από παρεκκλήσια του Μυστρά, 1-28.
  • Costis Davaras – Jeffrey Soles, A New Oriental Cylinder Seal from Mochlos. Appendix: Catalogue of the Cylinder Seals found in the Aegean, 29-66.
  • Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου, Σιληνός καθεύδων, 67-76.
  • Hélène Nicolet-Pierre – Mando Oeconomides, Le trésor de Tégée, IGCH 265. Contribution à l’étude du monnayage de bronze péloponnésien, 74-84.
  • J.A.K.E. de Waele, Der Apollontempel © von Thermos und sein Vorgänger (B): Disposition und Entwurf, 85-98.
  • Olwen Tudor Jones, PIXE-PIGME Analysis of Pottery from Torone, 99-114.
  • Gerhild Hübner, Zur Forschungsgeschichte griechischer Dachziegel aus gebranntem Ton: Leitvorstellungen und Annäherungen, 115-161.
  • Γιώργος Ρεθεμιωτάκης, Μινωική λάρνακα από το Κλήμα Μεσαράς, 163-183.
  • Nassi Malagardis – Mario Iozzo, Amasis et les autres – Nuovi documenti del Pittore di Amasis, 185-208.
  • Παυλίνα Καραναστάση, Ζητήματα της εικονογραφίας και της παρουσίας των Ρωμαίων αυτοκρατόρων στην Ελλάδα, 209-226.
  • Jonathan E. Tomlinson, Chemical Analysis of Some Mycenaean Pottery from Perati, Attica, 227-230.
  • Μέλπω Πωλογιώργη, Παιδική ταφή στην Ηλιούπολη, 231-245.
  • Ανδρέας Γ. Βλαχόπουλος, Ψευδόστομος αμφορέας του Πολυποδικού ρυθμού στο Μουσείο της Πύλου, 247-256.
  • Δημήτρης Κουρκουμέλης, Χάλκινο ενεπίγραφο αγαλμάτιο από την Κέρκυρα, 257-266.
  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Χάραγμα εκ Ραμνούντος, 267-270.
  • Βασίλειος Χ. Πετράκος, Στήλη μονομάχου από την Ερέτρια, 271-273.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα