Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
The Archaeological Society Foundation
Χορηγοί
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διακηρύξεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  Τόμος 130, 1991

  Τόμος 130, 1991

  Μελέται

  • Μαρία Παντελίδου Γκόφα, Κεραμικά εργαλεία, 1-13.
  • Μιχάλης Τιβέριος, Παναθηναϊκοί αμφορείς από την Πέλλα, 15-44.
  • Αγνή Ξενάκη-Σακελλαρίου, Αναζήτηση του εργαστηρίου των χρυσών κυπέλλων του Βαφειού, 45-64.
  • Alan Henry, A Lead Letter from Torone, 65-70.
  • Εύα Σημαντώνη-Μπουρνιά, «Πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένα», 71-109.

  Αρχαιολογικά Χρονικά

  • Γεώργιος Στυλ. Κορρές, Αδημοσίευτοι σφραγίδες εκ των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας ανά την Μεσσηνίαςν, 113-135.
  • Κ. Αναστασίου-Αλεξοπούλου, Αδημοσίευτα μυκηναϊκά ευρήματα από τη Σαλαμίνα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 137-167.
  • Έφη και Γιάννης Σακελλαράκης, Ανασκαφή Αρχανών 1986-1988, 169-218.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα