Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
The Archaeological Society Foundation
Χορηγοί
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διακηρύξεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  Τόμος 140, 2001

  Ι. Α. Παπαποστόλου, Χάλκινο ειδώλιο κελητίζοντος ιππέα στον Θέρμο και παραστάσεις ιππέων του τέλους της γεωμετρικής εποχής, 1-40.

  Ευγενία Βικέλα, Η φρυγική Μητέρα θεά από την Ανατολή στην Ελλάδα. Προσλήψεις και μεταπλάσεις, 41-71.

   Luigi Beschi και †Ιωάννης Τραυλός, La casa di L.S. Fauvel, primo museo ateniese, 72-120.

  †Ιωάννης Τραυλός και Luigi Beschi, Σημείωμα δια την θέσην και την αρχιτεκτονικήν της οικίας του Fauvel εις τας Αθήνας, 121-128.

  Ιφιγένεια Δεκουλάκου, Κυκλοτερές ταφικό μνημείο στις Κολώνες Σαλαμίνας, 129-158.

  Μ. Σαλλιώρα-Οικονομάκου, Επιγραφές από την Λαυρεωτική, 159-166.

  Αλκμήνη Ντάτσουλη-Σταυρίδη, Το αρχέτυπο της εικονογραφίας του Ηρώδου Αττικού, 167-172.

  Helène Nicolet-Pierre, Retour sur le trésor de Tel el-Athrib 1903 (IGCH 1663) conservé à Athènes, 173-187.

  Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ανακτορικός πιθαμφορέας από την Κάντια της Αργολίδας,189-204.

  Νικόλαος Κατσικούδης, Ενεπίγραφο ανάγλυφο από την Πασσαρώνα, 205-216.

  Μαρία Π. Μπελογιάννη, Καλάθια από το συγκρότημα Δ τουΥΚ οικισμού στο Ακρωτήρι Θήρας, 217-231.

  Αμαλία Αν. Καραπασχαλίδου, Ενσφράγιστη λαβή αμφορέα από τη Χαλκίδα, 235-236.

  Σοφία Γερμανίδου, Δύο μεταβυζαντινές εικόνες της Μονής Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, 237-244
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα