Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  Αρχαιολογική Εφημερίς - Περιεχόμενα κατά τόμο

  Πέμπτη περίοδος (1987 - σήμερα)

  Τέταρτη περίοδος (1924-1986)

  • Tόμος 125, 1986
  • Tόμος 124, 1985
  • Tόμος 123, 1984
  • Tόμος 122, 1983 
  • Tόμος 121, 1982
  • Tόμος 120, 1981
  • Tόμος 119, 1980
  • Tόμος 118, 1979
  • Tόμος 117, 1978
  • Tόμος 116, 1977
  • Tόμος 115, 1976
  • Tόμος 114, 1975
  • Tόμος 113, 1974
  • Tόμος 112, 1973
  • Tόμος 111, 1972
  • Tόμος 110, 1971
  • Tόμος 109, 1970
  • Tόμος 108, 1969
  • Tόμος 107, 1968
  • Tόμος 106, 1967
  • Tόμος 105, 1966
  • Tόμος 104, 1965
  • Tόμος 103, 1964
  • Tόμος 102, 1963
  • Tόμος 101, 1962
  • Tόμος 100, 1961
  • Tόμος 99, 1960
  • Tόμος 98, 1959
  • Tόμος 97, 1958
  • Tόμος 96, 1957
  • Tόμος 95, 1956
  • Tόμος 94, 1955
  • Tόμος 92-93, 1953/54, μέρη Α΄-Γ΄(εις μνήμην Γ. Oικονόμου)
  • Tόμος 91, 1952
  • Tόμος 89-90, 1950/51
  • Tόμος 87-88, 1948/49
  • Tόμος 84-86, 1945/47
  • Tόμος 81-83, 1942/44
  • Tόμος 78-80, 1939/41
  • Tόμος 77, 1938
  • Tόμος 76, 1937, μέρη A΄-Γ΄(τόμος Eκατονταετηρίδος) 
  • Tόμος 75, 1936
  • Tόμος 73-74, 1934/35
  • Tόμος 72, 1933
  • Tόμος 71, 1932
  • Tόμος 70, 1931
  • Tόμος 69, 1930
  • Tόμος 68, 1929
  • Tόμος 66-67, 1927/28
  • Tόμος 64-65, 1925/26
  • Tόμος 63, 1924

  Τρίτη περίοδος (1883-1923)

  • Tόμος 62, 1923
  • Tόμος 61, 1922
  • Tόμος 60, 1921
  • Tόμος 59, 1920
  • Tόμος 58, 1919
  • Tόμος 57, 1918
  • Tόμος 55, 1916
  • Tόμος 56, 1917
  • Tόμος 54, 1915
  • Tόμος 53, 1914
  • Tόμος 52, 1913
  • Tόμος 51, 1912
  • Tόμος 50, 1911
  • Tόμος 49, 1910
  • Tόμος 48, 1909
  • Tόμος 47, 1908
  • Tόμος 46, 1907
  • Tόμος 45, 1906
  • Tόμος 44, 1905*
  • Tόμος 43, 1904*
  • Tόμος 42, 1903*
  • Tόμος 41, 1902*
  • Tόμος 40, 1901* 
  •  Τόμος 39, 1900 
  • Tόμος 38, 1899
  • Tόμος 37, 1898
  • Tόμος 36, 1897*
  • Tόμος 35, 1896
  • Tόμος 34, 1895
  • Tόμος 33, 1894
  • Tόμος 32, 1893
  • Tόμος 31, 1892
  • Tόμος 30, 1891
  • Tόμος 29, 1890
  • Tόμος 28, 1889*
  • Tόμος 27, 1888*
  • Tόμος 26, 1887*
  • Tόμος 25, 1886
  • Tόμος 24, 1885
  • Tόμος 23, 1884
  • Tόμος 22, 1883

  Δεύτερη περίοδος (1862-1874)

  • Tόμος 21, 1874, τεύχος 17
  • Tόμος 20, 1872, τεύχη 15-16
  • Tόμος 19, 1870, τεύχος 14
  • Tόμος 18, 1869, τεύχος 13
  • Tόμος 17, 1862, τεύχη 1-12

  Πρώτη περίοδος (1837-1860)

  Όγδοο μέρος

  • Eυρετήρια, πίνακες
   (Φωτομηχανική ανατύπωση. Πωλείται σε πλήρεις σειρές)

  Έβδομο μέρος

  • Tόμος 16, 1860, τεύχη 53-55, σ. 1911-2106

  Έκτο μέρος

  • Tόμος 15, 1859, τεύχη 51-52, σ. 1811-1910

  Πέμπτο μέρος

  • Tόμος 14, 1858, τεύχη 48-50, σ. 1651-1810
  • Tόμος 13, 1857, τεύχη 45-47, σ. 1503-1650

  Tέταρτο μέρος

  • Tόμος 12, 1856, τεύχη 42-44, σ. 1331-1502
  • Tόμος 11, 1855, τεύχη 40-41, σ. 1261-1330

  Tρίτο μέρος

  • Tόμος 10, 1854, τεύχη 37-39, σ. 1085-1257
  • Tόμος 9, 1853, τεύχη 32-36, σ. 689-1084

  Δεύτερο μέρος

  • Tόμος 8, 1852, τεύχη 30-31, σ. 637α-688
  • Tόμος 7, 1843, τεύχος 29, σ. 626-637
  • Tόμος 6, 1842, τεύχη 25-28, σ. 471-625

  Πρώτο μέρος

  • Tόμος 5, 1841, τεύχη 22-24, σ. 408-470
  • Tόμος 4, 1840, τεύχη 18-21, σ. 296-407
  • Tόμος 3, 1839, τεύχη 10-17, σ. 143-295
  • Tόμος 2, 1838, τεύχη 4-9, σ. 57-142
  • Tόμος 1, 1837, τεύχη 1-3, σ. 1-56
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα