Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Μονογραφίες > Αναλυτικά
  Βυζαντινά γλυπτά της Μάνης (ΒΑΕ222)

  Νικόλαος Β. Δρανδάκης - Αθήνα 2002

  Πρόκειται για τα γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη των εκκλησιών της Μάνης, δηλαδή θωράκια, πεσσούς, επιστύλια, υπέρθυρα, άλλα με υπογραφές των τεχνιτών και χρονολογημένα, άλλα ανυπόγραφα και αχρονολόγητα. Τα έργα που δημοσιεύονται χρονολογούνται από τον ΙΑ΄ έως τον ΙΔ’ αιώνα και αποτελούν ένα εξαίρετο σύνολο, το οποίο σχηματίστηκε με πολυετείς έρευνες του Νικολάου Δρανδάκη. Άφθονα σχέδια των μελών και αναπτύγματα, κυρίως των τέμπλων των εκκλησιών, συνοδεύουν τις περιγραφές και αναλύσεις των μνημείων με τις οποίες, μαζί με τα άλλα έργα του Ν.Δρανδάκη, αποκαλύπτεται για πρώτη φορά πλήρως και με έγκυρο τρόπο η τέχνη και η αρχιτεκτονική των βυζαντινών χρόνων της Μάνης.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα