Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Μονογραφίες > Αναλυτικά
  Το Ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιαννού (ΒΑΕ225)

  Τα χάλκινα ανθρωπόμορφα ειδώλεια
  Αγγελική Λεμπέση - Αθήνα 2002

  Η κυρία Λεμπέση επισκοπεί την όλη κρητική μεταλλοπλαστική έχοντας ως βάση 41 ειδώλια ανθρώπων και θεών, τα οποία χρονολογούνται από τα νεοανακτορικά χρόνια ως τα ώριμα ελληνιστικά. Η συγγραφεύς αποδεικνύει ότι η ανάθεση ανθρωπομόρφων χάλκινων ειδωλίων γινόταν συνεχώς από τη 2η έως την 1η χιλιετία π.Χ. και ότι η τέχνη της κατασκευής των ειδωλίων είναι κρητική και δεν έχει εισαχθεί από την Ανατολή. Τα χρονολογικώς, κατά τον ρυθμό, καταταγμένα ειδώλια συγκρίνονται με τα έως τώρα γνωστά από άλλες ανασκαφές και διαπιστώνεται η παράλληλη ανάπτυξη στην Κρήτη δυο τεχνοτροπιών, των οποίων η αρχή βρίσκεται στη μινωική και κρητομυκηναϊκή παράδοση της μετανακτορικής περιόδου.

  Από τη μελέτη των χάλκινων ειδωλίων που δημοσιεύει η κυρία Λεμπέση καθορίζεται το θρησκευτικό λειτουργικό της αναθέσεως των ειδωλίων και διαφοροποιούνται, κοινωνικώς, οι αναθέτες των έργων αυτών, που έρχονται από διάφορες πόλεις της Κρήτης.

  Σχετικοί σύνδεσμοι
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Michael B. Cosmopoulos. IKLAINA. THE MONUMENTAL BUILDINGS. Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 316, Ἀθῆναι 2018, 21Χ28 ἑκ., σ. 256, πίν. 176, εἰκ. 46, ISSN 1105-7785, ISBN 978-618-5047-39-9
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα