Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Πελοπόννησος > Αχαΐα


  Πάτρα

  Βιβλιογραφία
  Tσίλλερ, ΠAE 1989, 21.

  N. Kυπαρίσσης, ΠAE 1911, 59-60, 244-6
  N. Kυπαρίσσης, ΠAE 1934, 16-17, 114-5.

  Iω. Mηλιάδης, ΠAE 1941-44, 53-55.

  N. Zαφειρόπουλος, ΠAE 1957, 112-113.

  Eυ. Mαστροκώστας, ΠAE 1962, 127-133
  Eυ. Mαστροκώστας, ΠAE 1963, 93-98
  Eυ. Mαστροκώστας, ΠAE 1964, 60-67
  Eυ. Mαστροκώστας, ΠAE 1965, 121-136.

  Aθ. Παπαδόπουλος, ΠAE 1976 A, 196-199
  Aθ. Παπαδόπουλος, ΠAE 1977 A, 184-186
  Aθ. Παπαδόπουλος, ΠAE 1978, 122-124
  Aθ. Παπαδόπουλος, ΠAE 1980, 106-110
  Aθ. Παπαδόπουλος, ΠAE 1981 A, 184.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα