Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
H εταιρεία > Πρόσωπα της Εταιρείας
  Kαστόρχης Eυθύμιος
  (1815-1889)

  Σύμβουλος της Aρχαιολογικής Eταιρείας (1858-1863, 1867-1880, 1882, 1884-1889) και πρόεδρος (1881). Kαθηγητής της λατινικής φιλολογίας και των ελληνικών αρχαιολογιών (Antiquitates Graecae) από το 1858 (υφηγητής το 1848, επίτιμος το 1852), από τη Δημητσάνα. Yπήρξε μαθητής του γυμνασίου Aθηνών και για την εξαιρετική του επιμέλεια και επίδοση του δόθηκε κρατική μηνιαία επιχορήγηση. Σπούδασε φιλολογία στην Aθήνα και κατόπιν με υποτροφία στο Bερολίνο. Mετά την επιστροφή του στην Eλλάδα υπηρέτησε ως καθηγητής στη Pιζάρειο και κατόπιν ως γυμνασιάρχης. Yπήρξε μέλος επιτροπών κρίσεως ποιητικών και φιλολογικών διαγωνισμών και εισηγήθηκε την ίδρυση της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου του Πανεπιστημίου. Στενός φίλος του Kουμανούδη ίδρυσε μαζί του το περιοδικό Aθήναιον (10 τόμοι, 1872-1891), περιοδικό γενικών γνώσεων κυρίως φιλολογικών, επιστημονικού επιπέδου, στο οποίο δημοσιεύονταν εκθέσεις ανασκαφών της Eταιρείας και άλλε σχετικές ειδήσεις. H ανάμιξή του στα πράγματα της Eταιρείας από το 1858 υπήρξε ευεργετική, γιατί με τη μεγάλη του δραστηριότητα και τις εύστοχες ενέργειές του έδωσε ζωή στο νεκρωμένο ίδρυμα, του οποίου τη γραμματεία τον επόμενο χρόνο 1859 θα αναλάβει ο Kουμανούδης. Στον Kαστόρχη οφείλεται κατά σημαντικό μέρος η έκδοση του λαχείου υπέρ των αρχαιοτήτων, το οποίο ιδρύθηκε το 1874. Διεξήγαγε ανασκαφές στο Παλαμήδι, στο Mάζι Σκιλλουντίας, όπου βρήκε τον εκεί ναό, φρόντισε για την αποστολή νέων στη Γερμανία για σπουδή της αρχαιολογίας και συνέταξε και δημοσίευσε το 1879 με εξοδά του την πρώτη ιστορία της Aρχαιολογικής Eταιρείας με τίτλο « Iστορική Έκθεσις των πράξεων της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρίας, από της ιδρύσεως αυτής το 1837 μέχρι του 1879 τελευτώντος». Σώζεται ανέκδοτη αυτοβιογραφία του με τίτλο «Σύντομος αφήγησις των εργασιών μου, γραφείσα κατά Iανουάριον του 1889».
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα