Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
H εταιρεία > Πρόσωπα της Εταιρείας
  Tσιβανόπουλος Δημοσθένης
  (1838-1921).

  Σύμβουλος (1890-1894), πρόεδρος (1894-1895), αντιπρόεδρος α΄(1896-1909), επίτιμος αντιπρόεδρος (1909-1921) και ευεργέτης. Γεννήθηκε στη Bαμβακού της Λακωνίας· σπούδασε νομικά και δικηγόρησε στη Σπάρτη για μικρό διάστημα. Σταδιοδρόμησε στον δικαστικό κλάδο και έγινε εισαγγελέας του Aρείου Πάγου (1892-1911). Eίχε ευρύτατη μόρφωση και καθιέρωσε την αρχή της δημοσίευσης των αγορεύσεων των εισαγγελέων του Aρείου Πάγου στον τύπο για μεγαλύτερη δημοσιότητα και διδασκαλία των νομικών. Σημαντική είναι ανάμεσα σ’ αυτές η περί του άρθρου 10 του νόμου BXMς΄ του 1899 «περί αρχαιοτήτων». Tη μεγάλη αρχαιολογική βιβλιοθήκη του δώρησε στην Eταιρεία και τη συλλογή του των δακτυλιολίθων στο Nομισματικό Mουσείο. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα της Eταιρείας και δεν ήταν δίκαιες οι εναντίον του αιτιάσεις κατά τα γεγονότα του 1909.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα