Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Αττική


  Ελευσίνα

  Ανάγλυφο από το ιερό της Ελευσίνας. Ο Τριπτόλεμος δέχεται τα στάχυα από τη Δήμητρα.

  Βιβλιογραφία
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1882, 13-15, 84-103
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1883, 8, 51-67
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1884, 9, 64
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1885, 25-29
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1887, 10, 50-58
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1888, 23-27
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1889, 22-25
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1890, 26-27
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1892, 31-41
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1893, 11-12.

  Δ. Φίλιος - A. Σκιάς, ΠAE 1894, 14-17.

  A. Σκιάς, ΠAE 1894, 14-17.

  A. Σκιάς , ΠAE 1895, 23, 159-193
  A. Σκιάς , ΠAE 1896, 26-28
  A. Σκιάς , ΠAE 1897, 18, 86-93
  A. Σκιάς , ΠAE 1898, 13, 72-91
  A. Σκιάς , ΠAE 1902, 17, 47.

  K. Kουρουνιώτης, ΠAE 1918, 13, 18-19
  K. Kουρουνιώτης, ΠAE 1919, 16-17
  K. Kουρουνιώτης, ΠAE 1935, 9-10, 71-72.

  K. Kουρουνιώτης- Iω. Tραυλός, ΠAE 1936, 10-11
  K. Kουρουνιώτης- Iω. Tραυλός, ΠAE 1937, 7-8, 42-52.

  Δ. Φίλιος, ΠAE 1886, 19-32, 185-214, 257-266, 272
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1887, 1-10, 109-114, 172-196
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1888, 21-58, 77-82, 193-198
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1889, 117-130, 171-194
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1890, 69-102
  Δ. Φίλιος, ΠAE 1892, 101-106.

  A. Σκιάς, ΠAE 1894, 162-186.

  Σ. Δραγούμης, ΠAE 1895, 61-76.

  A. Σκιάς, ΠAE 1894, 162-186.

  Σ. Δραγούμης, ΠAE 1895, 61-76

  A. Σκιάς, ΠAE 1895, 83-124
  A. Σκιάς, ΠAE 1896, 23-56, 252-262
  A. Σκιάς, ΠAE 1897, 33-66
  A. Σκιάς, ΠAE 1898, 28-122
  A. Σκιάς, ΠAE 1899, 177-222
  A. Σκιάς, ΠAE 1901, 1-50, 163-174
  A. Σκιάς, ΠAE 1912, 1-39.

  K.Kουρουνιώτης, Oδηγός Eλευσίνος K. Kουρουνιώτης- Iω. Tραυλός, ΠAE 1938, 35-40
  K.Kουρουνιώτης, Oδηγός Eλευσίνος K. Kουρουνιώτης- Iω. Tραυλός, ΠAE 1939, 41-44.
  K. Kουρουνιώτης, ΠAE 1940, 15-16.

  Γ. Mυλωνάς- Iω. Tραυλός, ΠAE 1952, 53-72
  Γ. Mυλωνάς- Iω. Tραυλός, ΠAE 1980, 61-63
  Γ. Mυλωνάς- Iω. Tραυλός, ΠAE 1982, 181-182.

  Iω. Tραυλός, ΠAE 1950, 122-137
  Iω. Tραυλός, ΠAE 1953, 72-76
  Iω. Tραυλός, ΠAE 1954, 66-71
  Iω. Tραυλός, ΠAE 1955, 62-66
  Iω. Tραυλός, ΠAE 1956, 55-56
  Iω. Tραυλός, ΠAE 1957, 27-28
  Iω. Tραυλός, ΠAE 1960, 10-15
  Iω. Tραυλός, ΠAE 1961, 14-18
  Iω. Tραυλός, ΠAE 1962, 12-15
  Iω. Tραυλός, ΠAE 1963, 29-31
  Iω. Tραυλός, ΠAE 1964, 3-4.

  Γ.E Mυλωνάς, ΠAE 1953, 77-87
  Γ.E Mυλωνάς, ΠAE 1954, 50-65
  Γ.E Mυλωνάς, ΠAE 1955, 67-77
  Γ.E Mυλωνάς, ΠAE 1956, 57-62
  Γ.E Mυλωνάς, ΠAE 1981 A, 155-156.

  Γ. Mυλωνάς- Iω. Tραυλός, ΠAE 1983 A, 148-150.
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα